Gambar halaman
PDF
ePub

13 Canys ti a feddiennaist fy 12 For my reins are thine : lennau : toaist fi y'nghrôth fy thou hast covered me in my moam.

ther's womb. - 14 Clodforaf di; canys ofnad 13 I will give thanks unto Fy a rhyfedd y'm gwnaed : thee, for I am fearfully and Ayfedd yw dy weithredoedd; wonderfully made : marvellous m henaid a ŵyr hynny yn are thy works, and that my soul la.

knoweth right well. - 15 Ni chuddiwyd fy sylwedd 14 My bones are not hid from * Idiwrthyt, pan y'm gwnaeth- thee : though I be made secretwyd yn ddirgel, ac y’m cyw- ly, and fashioned beneath in the ainiwyd yn iselder y ddaear. earth. 16 Dy lygaid a' welsant fy 15 Thine

eyes did see my subnelwig ddefnydd; ac yn dy stance, yet being imperfect : and yfr di yr ysgrifenwyd hwynt in thy book were all my mem

ll, y dydd y lluniwyd hwynt, bers written; san nad oedd yr un o hon 16 Which day by day were ynt.

fashioned : when as yet there 17 Am hynny mor werthfawr was none of them. qw dy feddyliau gennyf, O 17 How dear are thy counDduw! mor fawr yw eu swm sels unto me, O God : 0 how hwynt !

great is the sum of them! 18 Pe cyfrifwn hwynt, am 18 If I tell them, they are lach ydynt nâ'r tywod : pan more in number than the sand : ddeffrowyf, gydâ thi’r ydwyf when I wake up I am present

with thee. 19 Yn ddïau, O Dduw, ti a 19 Wilt thou not slay the leddi'r annuwiol: am hynny y wicked, O God : depart from gwyr gwaedlyd, ciliwch oddi- me, ye blood-thirsty nien. wrthyf:

20‘Y rhai a ddywedant ysgel 20 For they speak unright. erder yn dy erbyn; dy elynion cously against thee : and thine a gymmerant dy Enw yn ofer. enemies take thy Name in vain.

21 Onid cas gennyf, O Ar 21 Do not I hate them, o glwydd, dy gaseion di? onid Lord, that hate thee : and am ffaidd gennyf y rhai a gyfod- not Í grieved with those that ant i'th erbyn?

rise up against thee? 22 A chas cyflawn y caseais 22 Yea, I hate them right hwynt: cyfrifais hwynt i mi yn sore : even as though they were elynion.

mine enemies. 23 Chwilia fi, o Dduw, a 23 Try me, O God, and seek gwybydd fy nghalon : prawf fi, the ground of my heart : prove a gwybydd fy meddyliau. me, and examine my thoughts.

24 A gwel a oes ffordd an 24 Look well if there be any nuwiol gennyf, a thywys fi yn way of wickedness in me : and y ffordd dragywyddol.

lead me in the way everlasting. Psal. cxl. Eripe me, Domine. Psal. cxl. Eripe me, Domine. GW

, O oddiwrth y dyn drwg : cadw fi rhag y gwr trawe.

me from the wicked man,

yn wastad.

[ocr errors]

WARED fi, 0 Arglwydd, Dhe evil man": and preserve

,

na

2 Y rhai sydd yn bwriadu 2 Who imagine mischief in drygioni yn eu calon: ymgasgl- their hearts : and stir up strife ant beunydd i ryfel.

all the day long. 3 Golymmasant eu tafodau 3 They have sharpened their fel sarph: gwenwyn asp sydd tongues like a serpent : adder's dan eu gwefusau.

poison is under their lips. 4 Cadw fi, O Arglwydd, rhag 4 Keep me, O Lord, from the dwylaw'r annuwiol ; cadw i hands of the ungodly : preserve rhag y gwr traws : y rhai a me from the wicked men, who fwriadasant fachellu fy nhraed. are purposed to overthrow my

5 Y beilchion a guddiasant goings. faglau i mi, ac a estynasant 5 The proud have laid a snare rwyd wrth dannau ar ymyl y for me, and spread a net abroad llwybrau : gosodasant hoenyn- with cords : yea, and set traps nau ar fy medr.

in my way 6 Dywedais wrth yr Arglwydd, 6 I said unto the Lord, Thou Fy Nuw ydwyt ti : clyw, OʻAr- art my God : hear the voice of glwydd, lef fy ngweddïau.

my prayers, O Lord. 7 Arglwydd Dduw, nerth fý 7 O Lord God, thou strength iachawdwriaeth, gorchuddiaist of my health : thou hast covered fy mhen yn nydd brwydr. my head in the day of battle.

8 Na chaniatta, Arglwydd, 8 Let not the ungodly have ddymuniad yr annuwiol : his desire, O Lord : let not his lwydda ei ddrwg feddwl ; rhag mischievous imagination proseu balchïo hwynt.

per, lest they be too proud. 9 Y pennaf o'r rhai a'm ham 9 Let the mischief of their gylchyno, blinder eu gwefusau own lips fall upon the head of a'u gorchuddio.

them : that compass me about. 10 Syrthied marwor arnynt: 10 Let hot burning coals fall a bwrier hwynt yn tân; ac upon them : let them be cast mewn ceu-ffosydd, fel na chyf- into the fire, and into the pit, odant.

that they never rise up again. 11 Na sicrhaer dyn siaradus 11 A man full of words shall ar y ddaear : drwg a hela y not prosper upon the earth : evil gwr traws i'w ddistryw.

shall hunt the wicked person to

overthrow him. 12 Gwn y dadleu'r Arglwydd 12 Sure I am that the Lord ddadl y truan, ac y barna efe will avenge the poor : and main

tain the cause of the helpless. 13 Y cyfiawn yn ddïau a 13 The righteous also shall glodforant dy Enw di: y rhai give thanks unto thy Name : uniawn a drigant 'ger dy fron and the just shall continue ip di.

thy sight. Psal. cxli. Doniine, clamavi.

Psal. cxli. Domine, clamavi. gwaeddi arnat: brysia attaf; : L the unalmupo anh em biste

thee unto me : and conside clyw fy llais, pan lefwyf arnat. my voice when I cry unto thee.

2 Cyfeirier fy ngweddi ger 2 Let my prayer be set forth dy fron fel arogl-darth, a in thy sight as the incense : and dyrchafiad fy nwylak fel yr let the lifting up of my hands offrwm prydnhawnol.

be an evening sacrifice.

y tlodion.

ac na

is im* TSIE adwr 3 Set a watch, O Lord, be

cadw fore my mouth : and keep the

door of my lips. on at

4 O let not mine heart be inweith- clined to any evil thing : let wŷr a me not be occupied in ungodly

works with the men that work eithion wickedness, lest I eat of such

things as please them. yn gar 5 Let the righteous rather na thor- smite me friendly : and reprove i wynt fy me.

ddi fyda 6 But let not their precious
nt.
balms break

my
head :

yea,

I will pray yet against their wickedness. barnwyr i Ý Let their judges be overi carregog, thrown in stony places : that canys they may hear my words, for

they are sweet. syrn ar wa 8 Our bones lie scattered bemegis un yn fore the pit : like as when one ti coed ar y breaketh and heweth wood up

on the earth. i, O Arglwydd 9 But mine eyes look unto

llygaid : ynot thee, O Lord God : in thee is na ad fy en my trust, О cast not out my edd.

soul. ağ y fagl a osod

10 Keep me from the snare that enynnau gweith- they have laid for me : and from dd.

the traps of the wicked doers. ymped y rhai an 11 Let the ungodly fall into rhwydau eu hun, their own nets together : and let heibio.

me ever escape them.

au ;

உன் தமர்

AWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. l'oce mea ad Dominum. Psal. cxlii. Voce mea ad Dominum. DDAIS â'm llef ar rglwydd; a'm llef yr

I

voice : yea, even unto the a'r Arglwydd. Lord did I make my supplication. alltais fy myfyrdod o'i 2 I poured out my complaints

a mynegais fy nghys before him : and shewed him ei fron ef.

of my trouble. n ballodd fy yspryd o'm 3 When my spirit was in heatithau a adwaenit fy viness thou knewest my path : in

Yn y ffordd y rhodiwn, the way wherein I walked have liasant i mi fagi.

they privily laid a snare for me. Cdrychais ar y tu dehau, 4 I looked also upon my right iais sulw, ac nid oedd neb hand : and saw there was no hadwaenai : pallodd nodded man that would know me. i; nid oedd neb yn ymofyn 5 I had no place to flee unto : fy enaid.

and no man cared for soul.

my

rhai byw.

for me.

y rhai

5 Llefaịs arnat, O Arglwydd; 6 I cried unto thee, O Lord, a dywedais, Ti yw fy ngo- and said : Thou art my hope, baith, a'mrhan

yn
nhir

у
and

my portion in the land of

the living 6 Ystyr wrth fy ngwaedd ; 7 Consider my complaint : canys truan iawn ydwyf: gwar- for I am brought very low. ed 'fi oddiwrth fy erlidwýr;

8 O deliver me from my pele canys trech ydynt nâ mi. secutors : for they are too strong

7 Dwg fy enaid allano 9 Bring my soul out of prigarchar, fel y moliannwyf dyson, that I may give thanks wiEnw:

cyfiawn a'm to thy Name : which thing if cylchynant ; canys ti a fyddi thou wilt grant me, then shal da wrthyf.

the righteous resort unto my

company. Psal. cxliii. Domine, exaudi.

Psal. cxlüi. Domine, exaudi. HE

EAR my prayer, O Lord, ngweddi, a gwrando ar fy and consider my desire : neisyfiadau : erglyw fi yn dy hearken unto me for thy truth wirionedd, ac yn dy gyfiawnder. and righteousness' sake.

2 Ac na ddos i farn â'th was; 2 And enter not into judgeo herwydd ni chyfiawnheir neb ment with thy servant : for in byw yn dy olwg di.

thy sight shall no man living

be justified. 3 Canys y gelyn a erlidiodd 3 For the enemy hath persecutfy enaid : curodd fy enaid i ed my soul; he hath smitten my lawr: : gwnaeth i mi drigo mewn life down to the ground : he hath tywyllwch, fel y rhai a fu feirw laid me in the darkness, as the

men

that have been long dead. 4 Yna y pallodd fy yspryd 4 Therefore is my spirit vexed o'm mewn :

ac y synnodd fy within me: and my heart withnghalon ynof.

in me is desolate. 5 Cofíais y dyddiau gynt; 5 Yet do I remember the time myfyriais ar dy holl waith : ac past; I muse upon all thy works : y'ngweithredoedd dy ddwylaw yea, I exercise myself in the y myfyriaf.

works of thy hands. 6 Lledais fy nwylaw attat: 6 I stretch forth my hands fy enaid fel tir sychedig sydd unto thee : my soul gaspeth yn hiraethau am danat.

unto thee as a thirsty land. 70 Arglwydd, gwrando fi yn 7 Hear me, O Lord, and that ebrwydd: pallodd fy yspryd: soon, for my spirit waxeth faint: na chuddia dy wyneb oddiwrth- hide not thy face from me, lest yf; rhag fy mod yn gyffelyb I be like unto them that go i'r rhai a ddisgynant i'r pwll

, down into the pit. 8 Par i mi glywed dy dru 8 O let me hear thy lovinggarogrwydd y bore ; • her- kindness betimes in the mornwydd ynot ti y gobeithiaf : par ing, for in thee is my trust : i mi wybod y ffordd y rhod- shew thou me the way that I iwyf; oblegid 'attat ti y dyrchaf- should walk in, for I lift up my af fy enaid.

soul unto thee. 9 Gwared fi oddiwrth fy ngel 9 Deliver me, O Lord, from

er ys talm.

nion, O Arglwydd: gydâ thi’r mine enemies : for I flee unto mguddiais.

thee to hide me. 10 Dysg i mi wneuthur dy 10 Teach me to do the thing wyllys di ; canys ti yw fy that pleaseth thee, for thou art Nuw: tywysed dy yspryd da- my God': let thy loving Spirit onus fi i dir uniondeb.

lead me forth into the land of

righteousness. 11 Bywhâ fi, O Arglwydd, er 11 Quicken me, O Lord, for mwyn dy Enw: dwg fy enaid thy Name's sake : and for thy allan o ing, er mwyn dy gyf- righteousness' sake bring my iawnder.

soul out of trouble. 12 Ac er dy drugaredd din 12 And of thy goodness slay ystria fy ngelynion, a difetha mine enemies : and destroy all holl gystuddwyr fy enaid ; them that vex my soul ; for I blegid dy was di ydwyf fi. am thy servant.

[ocr errors]

der me.

no ?

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. cxliv. Beneilictus Dominus. Psal. cxliv. Benedictus Dominus. ENDIGEDIG fyddo'r Ar

strength : who teacheth sydd yn dysgu fy nwylaw i my hands to war, and my finymladd, a'm bysedd i ryfela. gers to fight;

2 Fy nhrugaredd, a'm hym 2 My hope and my fortress, ddiffynfa; fy nhwr, a'm gwared- my castle and deliverer, my ydd: fy nharian yw efe, ac yn- defender in whom I trust : who ddo y gobeithiais ; yr hwn sydd subdueth my people that is unyn darostwng fy mhobl danaf.

3 Arglwydd, beth yw dyn, 3 Lord, what is man, that pan gydnabyddit ef? neu fab thou hast such respect unto dyn, pan wnait gyfrif o ho- him : or the son of man, that

thou so regardest him? 4 Dyn sydd debyg i wagedd ; 4 Man is like a thing of ei ddyddiau sydd fel cysgod yn nought : his time passeth away myned heibio.

like a shadow. 5 Arglwydd, gostwng dy nef 5 Bow thy heavens, O Lord, oedd, a disgyn: cyffwrdd â'r and come down : touch the mounmynyddoedd, a mygant. tains, and they shall smoke.

6 Saetha fellt, a gwasgar 6 Cast forth thy lightning, hwynt: ergydia dy saethau, a and tear them : shoot out thine difá hwynt.

arrows, and consume them. 7 Anfon dy law oddiuchod; 7 Send down thine hand from achub a gwared fi o ddyfr- above : deliver me, and take me oedd mawrion, o law plant out of the great waters, from the estron ;

hand of strange children; 8 Y rhai llefara eu genau 8 Whose mouth talketh of wagedd, ac y mae eu deheulaw vanity : and their right hand is yn ddeheulaw ffalsder.

a right hand of wickedness. 9 Canaf i ti, O Dduw, ganiad 9. I will sing a new song unto newydd: ar y nabl a'r dectant thee, O God : and sing praises uny canaf i ti.

to thee upon a ten-stringed lute. 10 Efe sydd yn rhoddi iach 10 Thou hast given victory

« SebelumnyaLanjutkan »