Gambar halaman
PDF
ePub

tutes.

teddasant, ac a ddywedasant i'm speak against me : but thy serherbyn: dy was dithau a fyfyr- vant is occupied in thy staiai yn dy ddeddfau.

24 A'th dystiolaethau oeddynt 24 For thy testimonies are my fy hyfrydwch a'm cynghorwyr. delight : and my counsellors. Adhæsit pavimento.

Adhæsit pavimento. LYNODD fy enaid wrth y Mausou? dlequicken thou

llwch : bywhâ fi'n ol dy air.

me, according to thy word. 26 Fy ffyrdd a fynegais, a 26 I have acknowledged my gwrandewaist fi: dysg i mi' dy ways, and thou heardest me: 0 ddeddfau.

teach me thy statutes. 27 Gwna i mi ddeall ffordd 27 Make me to understand the dy orchymmynion; a mi a fy- way of thy commandments : fyriaf yn dy ryfeddodau. and so shall I talk of thy won

drous works. 28 Diferodd fy enaid gan 28 My soul melteth away for ofid : nertha fi’n ol dy air. very heaviness : comfort thou

me according unto thy word. 29 Cymmer oddiwrthyf ffordd 29 Take from me the way of y celwydd; ac yn raslawn dod lying : and cause thou me to i mi di gyfraith.

make much of thy law. 30 Dewisais ffordd gwirion 30 I have chosen the way of edd: gosodais dy farnedigaethau truth : and thy judgements have o'm blaen.

I laid before me. 31 Glynais wrth dy dystiol 31 I have stuck unto thy tesaethau : 0 Arglwydd, na’m timonies : 0 Lord, confound me gwaradwydda.

not. 32 Ffordd dy orchymmyn 32 I will run the way of thy ion a redaf, pan ehangech' fy commandments : when thon nghalon.

hast set my heart at liberty.

BOREOL WEDDI.

Legem pone.
YSG i mi, Arglwydd,

MORNING PRAYER.

Legem pone.

[ocr errors]

waf hi hyd y diwedd.

shall keep it unto the end. 34 Gwna i mi ddeall, a chad 34 Give me understanding, waf dy gyfraith ; ïe, cadwaf hi and I shall keep thy law : yea, à'm holl galon.

I shall keep it with my whole

heart. 35 Gwna i mi gerdded yn 35 Make me to go in the llwybr dy orchymmynion : canys path of thy commandments : for ynddo y mae fy ewyllys. therein is my desire.

36 Gostwng fy nghalon at dy 36 Incline my heart unto thy dystiolaethau, ac nid at gyb- testimonies : and not to covetydd-dra.

37 Tro heibio fy llygaid rhag 37 O turn away mine eyes, edrych ar wagedd ; a bywhâ fi lest they behold vanity : and yn dy ffyrdd.

quicken thou me in thy way.

ousness.

[ocr errors]

38 Sicrhâ dy air i'th was, yr 38 O stablish thy word in thy hwn sy'n ymroddi i’th ofn di. servant : that I may fear thee.

39 Tro heibio fy ngwaradwydd 39 Take away the rebuke that yr wyf yn ei ofni: canys dy I am afraid of : for thy judgefarnedigaethau sydd dda. ments are good.

40 Wele, awyddus ydwyf i'th 40 Behold, my delight is in orchymmynion : gwna i mi fyw thy commandments : 0 quicken yn dy gyfiawnder.

me in thy righteousness. Et veniat super me.

Et veniat super me.

ET Arglwydd, a'th iachawd also unto meLord : wriaeth yn ol dy air.

even thy salvation, according

unto thy word. 42 Yna yr attebaf i'm cabl 42 So shall I make answer ydd : o herwydd yn dy air y unto my blasphemers : for my gobeithiais.

trust is in thy word. 43 Na ddwg dithau air y 43 O take not the word of thy gwirionedd o'm genau yn llwyr: truth utterly out of my mouth :

herwydd yn dy farnedigaeth- for my hope is in thy judgeau di y gobeithiais

.

ments. 44 A’th gyfraith a gadwaf yn 44 So shall I alway keep thy wastadol, byth ac yn dragywydd. law : yea, for ever and ever.

45 Rhodiaf hefyd mewn 45 And I will walk at liehangder : o herwydd dy or- berty : for I seek thy commandchymmynion di a geisiaf.

ments. 46 Ac am dy dystiolaethau di 46 I will speak of thy testiy llefaraf o flaen brenhinoedd, monies also, even before kings : ac ni bydd cywilydd gennyf. and will not be ashamed.

47 Ac ymddigrifaf yn dy or 47 And my delight shall be in chymmynion, y rhai a hoffais. thy commandments : which I

have loved. 48 A'm dwylaw a ddyrchafaf 48 My hands also will I lift

dy orchymmynion y rhai a up. unto thy commandments, gerais; a mi a fyfyriaf yn dy which I have loved : and my ddeddfau.

study shall be in thy statutes. Memor esto servi tui.

Memor esto servi tui. yn yr hwn y peraiek was 0 Think upon thy servant

,

as concerning thy word : obeithio.

wherein thou hast caused me to

put my trust. 50 Dyma fy nghysur yn fy 50 The same is my comfort in nghystudd : canys dy air di my trouble : for thy word hath a'm bywhaodd i.

quickened me. 51 Y beilchion a'm gwatwar 51 The proud have had me exasant yn ddirfawr: er hynny ni ceedingly in derision : yet have throais oddiwrth dy gyfraith di. I not shrinked from thy law.

52 Cofiais, 0 Arglwydd, dy 52 For I remembered thine farnedigaethau erioed ; ac ym- everlasting judgements, O Lord : gysurais.

and received comfort. 53 Dychryn a ddaeth arnaf, 53 I am horribly afraid : for

at

[ocr errors]

70 Cyn

PRYDNH

Munus

wymmyn

74 Y rha

blegid gobe

62 At midnight I will rise to faredd i'm them that fear thee : and keep ydd dy sy

69 The proud have imagined and i'm di

oblegid yr annuwiolion, y rhai the ungodly that forsake thigelwydd i'm sydd yn gadu dy gyfraith di. law.

gadwaf dy 54 Dy ddeddfau oedd fy 54 Thy statutes have been my bill galon. nghân yn nhŷ fy mhererin- songs : in the house of my pil dod.

grimage.

en calon: 55 Cofiais dy Enw, Arglwydd, 55 I have thought upon thy is yn dy g y nos ; a chedwais dy gyf- Name, O Lord, in the night 11 Da y raith.

season : and have kept thy law. addio; fel 56 Hyn oedd gennyf, am gadw 56 This I had : because I kept a o honof dy orchymmynion di. thy commandments.

72 Gwel

an, nâ m Portio mea, Domine.

Portio mea, Domine. O Arglwydd, fy rhan ydwyt; THOV. art my portion , y

Lord : I have promised to iau.

keep thy law. 58 â'th wyneb a'm 58. I made my humble periode Dddv holl galon : trugarhâ wrthyf yn in thy presence with my ol dy air.

heart'; O be merciful unto me, imi ddeall

according to thy word. 59 Meddyliais am fy ffyrdd, 59 I called mine own ways to a throais fy nhraed at dy dyst- remembrance : and turned my welant

, ac iolaethau di.

feet unto thy testimonies. 60 Brysiais, ac nid oedais 60 I made haste, and pronu di. gadw dy orchymmynion. longed not the time : to keep

thy commandments. 61 Mynteioedd yr annuwiolion 61 The congregations of the a’m hyspeiliasant : ond nid ungodly have robbed me : anghofiais dy gyfraith di. have not forgotten thy law.

62 Hanner nos y cyfodaf i'th foliannu, am farnedigaethau dy give thanks unto thee : because it wasanae gyfiawnder.

of thy righteous judgements, 63 Cyfaill ydwyf fi i'r rhai 63' I am a companion of all oll a'th ofnant, ac i'r rhai a gadwant dy orchymmynion. thy commandments.

64 Llawn yw'r ddaear o'th 64 The earth, O Lord, is full drugaredd, O Arglwydd: dysg of thy mercy : 0 teach me i mi dy ddeddfau.

statutes.
Bonitatem fecisti.

Bonitatem fecisti.
Lord, thou hast dealt gra-

O
a'th was, 0 Arglwydd, yn

ciously with thy servant : ol dy air.

according unto thy word. 66 Dysg i mi iawn ddeall a 66 O learn me true undergwybodaeth: o herwydd dy or- standing and knowledge : for! chymmynion di a gredais. have believed thy .command

ments. 67 Cyn fy nghystuddio, yr 67 Before I was troubled, ! oeddwn yn cyfeiliorni: ond yn went wrong : but now have

si

D'EFFYG awr cedwais dy air di.

kept thy word. 68 Da ydwyt a daionus : dysg 68 Thou art good and gram i mi dy ddeddfau.

cious : 0 teach me thy statutes. 69 Ý beilchion a glytiasant

15 Gwn, lawn yw dy

A mewn

but I

eysuddiaist

76 Bydde

17 Deued

12, fel y by

18 Cywil thy ways gwna

wiachos: yn dy orchy

79 Tröer

0

finant di,

a

1 dystiolae

80 Bydde berfaith yn e'n cywily

Defec

di air yr yd

dy iac

82 Y

mae

am dy air,

Elwydd i'm herbyn: minnau a a lie against me : but I will keep idwaf dy orchymmynion â'm thy commandments with my oll galon

whole heart. 70°Cyn frased â'r bloneg yw

70 Their heart is as fat as i calon: minnau a ymddigrif- brawn : but my delight hath is yn dy gyfraith di.

been in thy law. 71 Da yw i mi fy nghys 71 It is good for me that I iddio; fel y dysgwn dy ddeddf- have been in trouble : that I

may learn thy statutes. 72 Gwell i mi gyfraith dy 72 The law of thy mouth is nau, nâ miloedd o aur ac ar- dearer unto me : than thousands

of gold and silver.

in.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Munus tuæ fecerunt me.

Manus tuæ fecerunt me.
DY

Anddwydawa Limia gwnaeth T And hands have made me - mi ddeall, fel y dysgwyf dy me understanding, that I may Tchymmynion.

learn thy commandments. 74 Y rhai a'th ofnant a'm 74 They that fear thee will welant, ac a lawenychant; . be glad when they see me : be·legid gobeithio o honof yn dy cause I have put my trust in thy uir di.

word. 75 Gwn, Arglwydd, mai cyf 75 I know, O Lord, that thy awn yw dy farnedigaethau; ac judgements are right : and that nai mewn ffyddlondeb y'm thou of very faithfulness hast ystuddiaist.

caused me to be troubled. 76 Bydded, attolwg, dy dru 76 O let thy merciful kindzaredd i'm cysuro, yn ol dy air ness be my comfort : according i'th wasanaethwr.

to thy word unto thy servant. 77 Deued i mi dy drugaredd 770 let thy loving mercies au, fel y byddwyf byw: o her come unto me, that I may wydd dy gyfraith yw fy nigrif- live : for thy law is my de-, wch.

light. 78 Cywilyddier y beilchion, 78 Let the proud be confoundcanys, gwnant gam â mi yn ed, for they go wickedly about ddïachos: ond myfi a fyfyriaf to destroy me : but I will be ocyn dy orchymmynion di. cupied in thy commandments.

79 Tröer attaf fi y rhai a'th 79 Let such as fear thee, and ofnant di, a'r rhai a adwaenant have known thy testimonies : dy dystiolaethau.

be turned unto me. 80 Bydded fy nghalon yn 80 O let my heart be sound berffaith yn dy ddeddfau ; fel in thy statutes : that I be not na’m cywilyddier.

ashamed. Defecit anima mea.

Defecit anima mea. DI IFFYGIODD fy enaid am Y soul hath thy

salvation : have dy air yr ydwyf yn disgwyl. good hope because of thy word.

82 Y mae fy llygaid yn pallu 82 Mine eyes long sore for am dy air, gan ddywedyd, Pa thy word : saying, O when wilt bryd y'm diddeni?

thou comfort me?

[ocr errors]

oblegid yr annuwiolion, y rhai the ungodly that forsake thy sydd yn gadu dy gyfraith di. law.

54' Dy ddeddfau oedd fy 54 Thy statutes have been my nghân yn nhŷ fy mhererin- songs : in the house of my pił

. dod.

grimage. 55 Cofiais dy Enw, Arglwydd, 55 I have thought upon thy y nos; a chedwais dy gyf- Name, O Lord, in the nightraith.

season : and have kept thy law. 56 Hyn oedd gennyf, am gadw 56 This I had : because I kept o honof dy orchymmynion di. thy commandments. Portio mea, Domine.

Portio mea, Domine.

HOU art my portion, O dywedais y cadwn dy eiriau.

keep thy law. 58 Ymbiliais â'th wyneb a'm 58 I made my humble petition holl galon : trugarhâ wrthyf yn in thy presence with my whole ol dy air.

heart'; 0 be merciful unto me,

according to thy word. 59 Meddyliais am fy ffyrdd, 59 I called mine own ways to a throais fy nhraed at dy dyst- remembrance : and turned my iolaethau di.

feet unto thy testimonies. 60 Brysiais, ac nid oedais 60 I made haste, and progadw dy orchymmynion. longed not the time : to keep

thy commandments. 61 Mynteioedd yr annuwiolion 61 The congregations of the a’m hyspeiliasant : ond nid ungodly have robbed me : but I anghofiais dy gyfraith di. have not forgotten thy law.

62 Hanner nos y cyfodaf i'th 62 At midnight I will rise to foliannu, am farnedigaethau dy give thanks unto thee: because gyfiawnder.

of thy righteous judgements. 63 Cyfaill ydwyf fi i'r rhai 63° I am a companion of all oll a'th ofnant, ac i'r rhai a them that fear thee : and keep gadwant dy orchymmynion. thy commandments.

64 Llawn yw'r ddaear o'th 64 The earth, O Lord, is ful drugaredd, O Arglwydd: dysg of thy mercy : 0 teach me thy i mi dy ddeddfau.

statutes. Bonitatem fecisti.

Bonitatem fecisti.
WNAETHOST

yn
dda
O

Lord, thou hast dealt gra

ciously with thy servant : ol dy air.

according unto thy word. 66 Dysg i mi iawn ddeall a 66 Olearn me true undergwybodaeth: o herwydd dy or- standing and knowledge : for I chymmynion di a gredais. have believed thy command

ments. 67 Cyn fy nghystuddio, yr 67 Before I was troubled, I oeddwn yn cyfeiliorni: ond yn went wrong ; but now have I awr cedwais dy air di.

kept thy word. 68 Da ydwyt a daionus: dysg 68 Thou art good and grai mi dy ddeddfau.

cious : 0 teach me thy statutes. 69 beilchion a glytiasant 69 The proud have imagined

« SebelumnyaLanjutkan »