Gambar halaman
PDF
ePub

Let us pray.

1. Ac yna y dywaid yr. Offeiriad y 1 And then the Priest shall say the Colect sy'n canlyn.

Collect following Gweddïwn. O Drugaroccafi Dduw, hwnO Most merciful God, who; drugaredd, wyt fellyyn dilëu of thy mercies, dost so put away pechodau y rhai sydd wîr edif- the sins of those who truly reeiriol, fel nad wyt yn eu cofio pent, that thou rememberest mwy; Agor lygaid dy drugaredd them no more; Open thine eye ar dy wasanaethwr yma, yr hwn of mercy upon this thy servant, o wir ddifrif sydd yn dymuno who most earnestly desireth pargollyngdod a maddeuant. Ad- don and forgiveness. Renew newydda ynddo, garediccaf Dad, in him, most loving Father, beth bynnag a lesghawyd trwy whatsoever hath been decayed ddichell a malais y cythraul, neu by the fraud and malice of the trwy ei gnawdol ewyllys ei hun, devil, or by his own carnal will a'i wendid; cadw a chynnal yr and frailness; preserve and conaelod clwyfus hwn o fewn undeb tinue this sick member in the dy Eglwys; ystyria wrth ei wîr unity of the Church ; consider edifeirwch, derbyn ei ddagrau, his contrition, accept his tears, ysgafnhâ ei ddolur, modd y gwel- asswage his pain, as shall seem ych di fod yn creu ar ei les. to thee most expedient for him. Ac, yn gymmaint a'i fod efe yn And forasmuch as he putteth rhoddi cwbl o'i ymddiried yn his full trust only in thy mercy, unig yn dy drugaredd di, na impute not unto him his former liwia iddo ei bechodau o'r blaen; sins, but strengthen him with eithr nertha ef a'th wỳnfydedig thy blessed Spirit; and, when Yspryd ; a phan welýchodi yn thou art pleased to take him dda ei gymmeryd ef oddiyma, hence, take him unto thy favour, cymmer ef i’th nodded, trwy through the merits of thy most ryglyddon dy garediccaf Fab le- dearly beloved Son Jesus Christ su Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. Yna y dywaid y Gweinidog y Then shall the Minister say this Psalm hon.

Psalm. In te, Domine, speravi. Psal. lxxi. Inte, Domine, speravi. Psal. lxxi. Y NO NOT ti, o Arglwydd, y

my trust; me yddier byth.

put to confusion : but rid me, Achub fi, a gwared fi yn dy and deliver me in thy rightgyfiawnder : gostwng dy glusteousness; incline thine ear unattaf, ac achub fi.

to me, and save me. Bydd i mi yn drigfa gadarn i Be thou my strong hold, ddyfod iddi bob amser : gor- whereunto I may alway resort : chymmynaist fy achub; canys thou hast promised to help me; ti yw fy nghraig a'm hymddiff- for thou art my house of de ynfa.

fence, and my castle. Gwared fi, O fy Nuw, o law'r Deliver me, O my God, out annuwiol : o law'r anghyfiawn of the hand of the ungodly: out a'r traws.

of the hand of the unrighteous and cruel man.

O

gobeithiais : nam ey wil I'm thee, 0. Lord, have I put

Canys ti yw fy ngobaith, O For thou, O Lord God, art the Arglwydd Dduw: fy yınddiried thing that í long for : thou art o'm ieuengetid.

my hope, even from my youth. Wrthyț ti y’m cynhaliwyd o'r Through thee have I been bru; ti a'm tynnaist o groth fy holden up ever since I was born : mam : fy mawl fydd yn wastad thou art he that took me out of am danai ti.

my mother's womb; my praise

shall alway be of thee. Oeddwn i lawer megis yn I am become as it were a rhyfeddod : eithr tydi yw fy monster unto many : but my nghadarn noddfa.

sure trust is in thee. Llanwer fy ngenau â'th fol O let my mouth be filled with iant : ac â'th ogoniant beun- thy praise : that I may sing of ydd.

thy glory and honour all othe

day long. Na fwrw fi ymaith yn amser Cast me not away in the time henaint : na wrthod fi pan ballo of age : forsake me not when fy enaid.

my strength faileth me. Canys fy ngelynion sydd yn For mine enemies speak adywedyd i'm herbyn : a'r rhai gainst me, and they that lay a ddisgwyliant am fy enaid, a wait for my soul take their gyd-ymgynghorasant,

counsel together, saying : God Gan ddywedyd, Duw a'i hath forsaken him, persecute gwrthododd ef : erlidiwch, a him, and take him ; for there is deliwch ef ; canys nid oes gwar

none to deliver him. edydd.

O Dduw, na fydd bell oddi Go not far from me, O God : wrthyf : fy Nuw, brysia i'm my God, haste thee to help cymmorth. Cywilyddier a difether

у

rhai Let them be confounded and a wrthwynebant fy enaid : â perish that are against my soul : gwarth acât gwaradwydd y let them be covered with shame gorchuddier y rhai a geisiant and dishonour that seek to do ddrwg i mi.

Minnau a obeithiaf yn was As for me, I will patiently tad : ac a'th foliannaf di fwy- abide alway and will praise fwy.

thee more and more. Fy ngenau a fynega dy gyf My mouth shall daily speak iawnder a'th iachawdwriaeth of thy righteousness and salbeunydd : canys ni wn rifedi vation' : for I know no end arnynt.

thereof. Y'nghadernid yr Arglwydd I will go forth in the strength Dduw y cerddaf : dy gyfiawnder of the Lord God : and will di yn unig a gofiaf ii.

make mention of thy righteous

ness only. O’m ieuengetid y’m dysgaist, Thou, O God, hast taught O Dduw : hyd yn hyn y myn- me from my youth up until egais dy ryfeddodau.

now : therefore will I tell of

thy wondrous works. Na wrthod fi chwaith, O Forsake me not, O God, in Dduw, mewn henaint a phen- mine old age, when I am gray

me.

me evil.

[ocr errors]

llwydni : hyd oni fynegwyf dy headed : antil I have shewed thy nerth i'r genhedlaeth hon, a'th strength unto this generation, gadernid i bob un a ddelo. and thy power to all them that

are yet for to come. Dy gyfiawnder hefyd, Dduw, Thy righteousness, O God, is sydd uchel, yr hwn a wnaethost very high, and great things are bethau mawrion: Pwy, O Dduw, they that thou hast done : 0 sydd debyg i ti!

God, who is like unto thee? Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân.

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, y As it was in the beginning, is mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Gan ddywedyd hyn yn ychwaneg.

Adding this. ACHAWDWR y byd, iachâ ni, yr hwn trwy dy Grog a'th O Saviour of the world, who

by thy Cross and precious werthfawr Waed a'n prynaist; Blood hast redeemed us, Save achub a chymmorth ni, nyni a us, and help us, we humbly beattolygwn i ti, O Arglwydd. seech thee, O Lord. Yna y dywaid y Gweinidog,

Then shall the Minister say, YR

Tŵr cadarnaf i bawb a roddant eu hymddiried them that put their trust in ynddo, i ba un y mae pob peth him, to whom all things in heayn y nêf, ar y ddaear, a than y ven, in earth, and under the ddaear, yn gostwng ac yn uf- earth, do bow and obey, be now uddhâu, a fyddo yr awrhon a and evermore thy defence; and phob amser yn ymddiffyn i ti, make thee know and feel, that ac a wnel i ti wybod a deall, there is none other Name under nad oes un enw dan y nêf wedi heaven given to man, in whom, ei roddi i ddynion, ym mha un a and through whom, thou maythrwy ba un y mae i ti dderbyn est receive health and salvation, iachawdwriaeth, ond yn unig but only the Name of our Lord Enw ein Harglwydd Iesu Grist. Jesus Christ. Amen. Amen. Ac ar ol hynny y dywaid,

| And after that shall say,

INTO God's gracious mercy Duw y'th orchymmynwn. Yr Arglwydd a'th fendithio ac a'th thee. The Lord bless thee, and gadwo. Llewyrched yr Arglwydd keep thee. The Lord make his ei wyneb arnat, a thrugarhaed face to shine upon thee, and be wrthyt. Dyrchafed yr Arglwydd gracious unto thee. The Lord ei wyneb arnat, a rhodded iť lift up his countenance upon dangnefedd yr awr hon ac yn thee, and give thee peace, both oes oesoedd. Amen.

now and evermore. Amen.

Holl-alluog Arglwydd, THEmostaserong, tower to all

Gweddi dros blentyn claf:
DLL-alluog Dduw a thru. O Alu Father, to whom alone

A Prayer for a sick child.
H

garoccaf Dad, i'r hwn yn

02

Canys ti yw fy ngobaith, O For thou, O Lord God, art the Arglwydd Dduw: fy yinddiried thing that I long for : thou art o'm ieuengetid

my hope, even from my youth. Wrthyt ti y’m cynhaliwyd o'r Through thee have I been bru; ti a'm tynnaist o groth fy holden up ever since I was born : mam : fy mawl fydd yn wastad thou art he that took me out of am danat ti.

my mother's womb; my praise

shall alway be of thee. Oeddwn i lawer megis yn I am become as it were a rhyfeddod : eithr tydi yw fy monster unto many : but my nghadarn noddfa.

sure trust is in thee. Llanwer fy ngenau â'th fol O let my mouth be filled with iant : ac a'th ogoniant beun- thy praise : that I may sing of ydd.

thy glory and honour all the

day long Na fwrw fi ymaith yn amser Cast me not away in the time henaint : na wrthod fi

pan

ballo of age : forsake me not when fy enaid.

my strength faileth me. Canys fy ngelynion sydd yn For mine enemies speak adywedyd i'm herbyn : a'r rhai gainst me, and they that lay a ddisgwyliant am fy enaid, a wait for my soul take their gyd-ymgynghorasant,

counsel together, saying : God Gan ddywedyd, Duw a'i hath forsaken him, persecute gwrthododd ef : erlidiwch, a him, and take him; for there is deliwch ef; canys nid oes gwar

none to deliver him. edydd.

O Dduw, na fydd bell oddi Go not far from me, O God : wrthyf : fy Nuw, brysia i'm my God, haste thee to help cymmorth,

Cywilyddier a difether y rhai Let them be confounded and a wrthwynebant fy enaid : â perish that are against my soul : gwarth ac â gwaradwydd y let them be covered with shame gorchuddier y rhai a geisiant and dishonour that seek to do ddrwg i mi.

me evil. Minnau a obeithiaf yn was As for me, I will patiently tad : ac a'th foliannaf di fwy- abide alway: and will praise fwy.

thee more and more. Fy ngenau a fynega dy gyf My mouth shall daily speak iawnder a'th iachawdwriaeth of thy righteousness and salbeunydd : canys ni wn rifedi vation' : for I know no end arnynt.

thereof. Y’nghadernid yr Arglwydd I will go forth in the strength Dduw y cerddaf: dy gyfiawnder of the Lord God : and will di yn unig a gofiaf H.

make mention of thy righteous

ness only. O’m ieuengetid y'm dysgaist, Thou, o God, hast taught 0. Dduw : hyd yn hyn y myn- me from my youth up until egais dy ryfeddodau.

now : therefore will I tell of

thy wondrous works. Na wrthod fi chwaith, O Forsake me not, O God, in Dduw, mewn henaint a phen- mine old age, when I am gray

me.

Megis yr

ni, yr hwn trwy dy Groga'th O Saviour of the

world, who

llwydni : hyd oni fynegwyf dy headed : antil I have shewed thy nerth i'r genhedlaeth hon, a'th strength unto this generation, gadernid i bob un a ddelo. and thy power to all them that

are yet for to come. Dy gyfiawnder hefyd,O Dduw, Thy righteousness, O God, is sydd uchel, yr hwn a wnaethost very high, and great things are bethau mawrion : Pwy,O Ddaw, they that thou hast done : 0 sydd debyg i ti!

God, who is like unto thee? Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân.

the Son : and to the Holy Ghost; oedd yn y dechreu, y

As it was in the beginning, is mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. 1 Gan ddywedyd hyn yn ychwaneg.

[ Adding this. IM ACHAWDWR y byd, iachâ

by thy Cross and precious werthfawr Waed a'n prynaist; Blood hast redeemed us, Save achub a chymmorth ni, nyni a us, and help us, we humbly beattolygwn i ti, O Arglwydd. seech thee, O Lord. Yna y dywaid y Gweinidog,

Then shall the Minister say, YR

THE yr hwn yw y

Tŵr cadarnaf i bawb a roddant eu hymddiried them that put their trust in ynddo, i ba un y mae pob peth him, to whom all things in heayn y nêf, ar y ddaear, a than y ven, in earth, and under the ddaear, yn gostwng ac yn uf- earth, do bow and obey, be now uddhâu, a fyddo yr awrhon a and evermore thy defence; and phob amser yn ymddiffyn i ti, make thee know and feel, that ac a wnel i ti wybod a deall, there is none other Name under nad oes un enw dan y nêf wedi heaven given to man, in whom, ei roddi i ddynion, ym mha un a and through whôm, thou maythrwy ba un y mae i ti dderbyn est receive health and salvation, iachawdwriaeth, ond yn unig but only the Name of our Lord Enw ein Harglwydd Iesu Grist. Jesus Christ. Amen. Amen. Ac ar ol hynny y dywaid,

| And after that shall say, Basusak drugaredd a modded UN

(NTO God's gracious mercy,

and protection we commit Arglwydd a'th fendithio ac a'th thee. The Lord bless thee, and gadwo. Llewyrched yr Arglwydd keep thee. The Lord make his ei wyneb arnat, a thrugarhaed face to shine upon thee, and be wrthyt. Dyrchafed yr Arglwydd gracious unto thee. The Lord ei wyneb arnat, a rhodded it' lift up his countenance upon dangnefedd yr awr hon ac yn thee, and give thee peace, both oes oesoedd. Amen.

now and evermore. Amen.

I

Gweddi dros blentyn claf:

A Prayer for a sick child.

[ocr errors]

OLL-alluog Dduw a thru- O afuni Father, to whom alone

garoccaf Dad, i'r hwn yn

02

« SebelumnyaLanjutkan »