Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop, en Batavia, naar Samarang, Macasser, Amboina, Suratte, enz: gedaan in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII, door den heer J.S. Stavorinus ... : doormengd met veele belangrijke aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden, en koophandel der volkeren in die gewesten, Volume 2

Sampul Depan
bij A. en J. Honkoop, 1798
 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.

Edisi yang lain - Lihat semua

Istilah dan frasa umum

Informasi bibliografi