Mas}lah}ah Performa (MaP): : Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan

Sampul Depan
Deepublish, 10 Mar 2014 - 386 halaman

Tarekat atau t}ariqah adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh kaum sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Tarekat berbentuk ritual ibadah, doa dan dzikir yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya. Hubungan antara guru tarekat dan murid demikian erat dan kental, sehingga melahirkan rasa kekeluargaan di antara mereka. Puncak dari tarekat adalah dekatnya jarak antara seorang hamba dengan Yang Maha Pencipta. Untuk mencapai hal itu, seorang sufi harus dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Hawa nafsu senantiasa menjadi penghalang atas kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Pengendalian hawa nafsu dilakukan melalui shalat, zikir dan doa sepanjang waktu, pagi, siang, sore dan malam hari.  

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.

Tentang pengarang (2014)

Nama saya, Achmad Firdaus. Saya anak ke-lima dari sebelas bersaudara. Saya adalah anak laki-laki tertua di keluarga. Semua kakak saya perempuan dan adik-adik saya – lima perempuan dan satu laki-laki. Ibu dan kakak pernah bercerita kepada saya bahwa saya terlahir di Indramayu dengan nama Toto Sugiharto pada tanggal 12 Muharam 1388 H - 11 April 1968 M. Saya lahir ketika perekonomian keluarga sedang mencapai masa puncak tertinggi. Ayah meskipun seorang pegawai PEMDA Indramayu tetapi memiliki banyak usaha seperti CV Indra Karya, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor bangunan. Usaha transportasi berupa angkutan kota di Indramayu. Usaha transportasi berupa becak di Jakarta. Usaha pangkalan pasir bahan bangunan. Usaha peternakan ayam dan
bebek dll. Itulah alasan ayah mengapa memberikan saya nama Toto Sugiharto, yang artinya sugi harta (kaya dengan harta). 

Informasi bibliografi