Bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Javanen

Sampul Depan
Ter Lands-drukkerij, 1852

Informasi bibliografi