Gambar halaman
PDF
ePub

Wullem Brouer 1 schepel tarwe en 1} el Flams linde

1661 Onfangcn der Deyaconie April.

3 Vrijdach inde kerck versammel .

1 Pasgen* in de kerck versammel

an des Herren taffl

6 Pas Mandach in de kerck versammel
co dito 1 stuck sulver gelt engcls

1 Sondach inde kerck versammel
4 Sondach inde kerck versammel .
1 Hermen Vedr heft klijn doet klet .
16 Sondach inde kerk versammel

der 1 klijn stuck engels gelt

1661 Uyet Gifte an de Behovde April.
1 Wullem Brouer an gelt genoeten
6 Eysbrant Elbers an gelt genoeten .

IS Aerre de Vris 1 schepel maeys .

16 Wullem Brouer 1 schepel maeys

[ocr errors]
[table]

14 4

1 4
6
1
1
dito 11 lb reuzel van Mary Decker @ 16 stuyvers 16
1 Eysbrant an gelt genoeten 6

1 Eysbrant Elbers an gelt genoeten ... 6

1 Basse Pieters, 1 schepel maeys en gelt . 1 4

1 Karste Norman 1 schepel tarwe ... 1

dito an gelt en 1 lb. seep het lb 1 gul. sam 6 16

4 An Kycker van Rensselaer 6 kan wyn tot het

Herre aven mal ..... 4

* Faa$chtnt or paatdag, the passo v er.

William Brouwer, 7 schepel wheat . . 6 4

and 1} ells Flemish 'linen

Receipts by the Dea11y in April, 1661.

Collections in the church on Friday .
do do on Easter

at the Lord's table
Collected in the church on Easter Monday .
do 1 piece of English silver coin
do in the church on Sunday
do do do

22 Hermen Vedder had the small pall
26 Collections in the church on Sunday
do 7 small piece of English coin

Disbursements for the -1r in April, 1661.
1 To William Brower in money ....
6" Isbrant Elbersen in money

1" Aaron de Vries, 1 schepel corn

1" William Brower, 1 schepel corn
"do 11 lbs lard from Mary Decker @ 16 stivers 16

1" Isbrant in money ..... 6

11" Isbrant Elbersen in money

1" Basse Peters 1 schepels corn, and money

1" Karsten Norman, 1 schepels wheat
"do in money and 1 lbs soap @ 1 gil. a lb, together

4" Richard Van Rensselaer for 6 cans wine for the

[table]
[merged small][ocr errors][merged small]

I

7661 Uyet Gi/te, [Continued.]
4 Jan Machgilse an gelt genoeten
1 Eysbrant an gelt genoeten .....
1 Vor Kaste Norman betael an gosse gerst .

dito betael tot de grueter
1 Wulleni Brouer 1 broede van rinhou [Rinckhout ?]
1 Jakop van Norstrant an gelt gedaen .

Hir op gelanch 1 sulver lepels
1 Aerre de Vris, 1 schepel maeys ....

1 Wullem Brouer an gelt genoeten

den 1 sulver lepels

1661 Ont fangens der Deyaconys en Meyus.

1 Sonedach inde kerck ver sammel

4 Sondach inde kerck ver sammel

1 Hemmel vaersdach inde kerck versam

34 Sondach inde kerck versammel

1 Hans Hendrs tot een almis geven

4 Panster Sondach inde kerck versammel

dito Mandach inde kerck versammel

1 Sondach inde kerck versammel

1661 Uyet Gifte an de Behoeved in My us.

1 Wullem Brouer een Broet

dito 1 schepel tarwe .... 6 Eysbrant Elbers en gelt genoeten

[ocr errors][ocr errors][merged small][table][ocr errors]

Disbursements for April continued.
11 To Jan Machielsen in money ....

1" Isbrant in money

1 Paid for barley for Karsten Norman

"to the miller ......

1 William Brower 1 loaves of bread for Rinckhout
1 Jacob van Norstrant in money

for which he pawned 1 silver spoons
1 Aaron de Vries, 1 schepels corn . . . .

1 William Brower in money ....

the two silver spoons.

Receipts by the Deaconry in May, 1661.
1 Collected in the church on Sunday
4 Collected in the church on Sunday
1 (?) Collected in the church on Ascension day
16 Collected in the church on Sunday
1 Given by Hans Hendersen for the poor
4 Collected in the church on Penticost Sunday
that is, on Whitsunday
Collected in the church on Penticost Monday

1 Collected in the church on Sunday .

Disbursements for t- -1r in M-, 1661. 1 William Brouwer, a loaf of bread

do 1 schepel of wheat .... 6 Isbrant Elbersen in money * . . . .

[table]

6 An Geysber Klermacher betael 41 elfte die Wullem Brouer en Jan van Bremer sammen

genoet heft

6 Basse Pieters an gelt genoeten heft .

1 Jan Karrols 1 tonne kalck tot het amen huys

1 Wullem Brouer 1 wiete broede die pris gemach

waerre van de backers
1 dito 1 gros broede van Dirck Wessels
1 Sacharyjas 7 wiete brode prys gemach

dito 1 elle Flams linde
1 Eysbrant Elbers an gelt genoeten
1 Wullem Brouer 7 schepel tarwe, 1 schepel maeys
dito an gelt genoeten

11 Jan de Backer geopper an het armen huys

1J dach 6 guld dach ....

1 Kasten Normans 1 schepel maeys van Jan van Bac.

1 Basse Pieterse 1 schepel maeys

dito an gelt genoeten ....

16 Kaste Normans 1 schepel tarwe ....

7 Eysbrant an.gelt genoeten ....

1 Teunis de Messelaer 1} dach gewrck an het armen

huys

1 An et armen huys gedaen 71 sten

11 Wullem Brouer 1 broede van Dannel Binck

1 dito 1 broede ....

1 Eysbrant Elbers an gelt genoeten

1 An onkoste van het schonmacken vande Kerck

sue an schonmackers 11 An Gideyon Schas passtor an gelt gedaen als sey

seyn gaese on sal wer om lang

[ocr errors][ocr errors][table][ocr errors]

6 Paid Gysbert Kleermaker for 41 shad which
William Brouwer and Jan van Bremer
had together .....

6 Basse Petersen in money .....
1 Jan Karrels 1 barrels of lime for the 'poor house
1 William Brouwer 1 loaves white bread confiscated
from the bakers [for short weight]
do 1 large loaves of bread from Dirck Wessels
1 Zacharias, 1 loaf white bread confiscated

do 1 ells Flemish linen.
1 Isbrant Elbersen in money .... 6
William Brouwer 1 schepel wheat and 1 schepel corn 1
do in money

1 Jan de Backer, for masonry at the poor house

1 i days at 6 gilders a day

1 Karsten Norman 1 schepels corn from Jan van Bac.
* Basse Pietersen 1 schepels corn ....

do in money .....

1 Karsten Norman 1 schepels wheat

7 Isbrant in money ......

1 Teunis de Messelaer [metzelaer, the mason] for

1J days work on the poor house
1 71 bricks furnished to the poor house

[ocr errors]
[ocr errors]

4
4
4

1

13

3 4

1
1

[ocr errors][merged small][ocr errors]

11 William Brouwer, 1 loaves bread from Daniel Binckhout 1 4

1 do 1 do .... 1 4

1 Isbrant Elbersen, in money .... 6
1 Expenses of cleaning the church, including the

pay of the cleaners .... 1
341 Loaned Gideon Schaets the pastor, in money to be

returned by him on the receipt of his salary 41

N

1661 Uyet Gefte, [Continued.]
341 Eysbrant Elberse an gelt genoeten .
11 Basse Pieters an gelt genoeten .

Hier 1 el linde

1661 Ontfange der Deyackonie in Juny.
6 Sondach inde kerck versammel .
1 Sondach inde kerck versammel
1 Sondach inde kerck versammel .
11 Sondach inde kerck versammel
11 Van Jan Brickel ontfangh van klyn doet klet

1661 Uyet Gifte an de behoevde in Juny.
1 Aerre de Vris 1 schepel maeys van bal .'.
1 Wullem Brouer 1 broede van Rinckhouet

dito schepel maeys ....

1 Eysbrant Elbers an gelt genoete
1 Van Klas de Brabander 4 stu postes tot het kerri-
hoft het stu 1 st.
4 An Pieter Bogertdes betal 16 rouyte stoppen an
het armen buys .....
4 Wullem Brouer 1 broede tot Rinckhoue
1 Aerre de Vris 1 schepel mayes tot van bael

1 Wullem Brouer 1 broet daet de koppe tyn prys

dito an gelt genoete . . . ,

1 Eysbrant Elberse an gelt genote 1 Basse Pieterse 1 schepel maeys

[table]

Disbursements for May, continued.
11 Isbrant Elbersen in money
17 Basse Petersen in money ....

On hand 1 ells linen.

Receipts by the Deaconry in June, 1661.
6 Collected on Sunday in the church
1 do do do

11 do do do .

'do do do

'From Jan Brickel for the small pall

[merged small][table][ocr errors]

Disbursements for the -'r in June, 1661. 1 Aaron de Vries, 1 schepels corn from Bal . . 4 1 William Brouwer, 1 loaves of bread, from Rinckhout 1

[ocr errors]

do 1 schepel of corn

1 Isbrant Elbersen in money ....
1 From Klas de Brabander 4 posts for the church
yard at 1 stivers each .
4 Paid to Peter Bogardus for setting 16 broken

window panes at the poor house
4 William Brouwer, 1 loaves bread of Rinckhout
1 Aaron de Vries, 1 schepel corn, from Van Bael

1 William Brouwer, 1 loaf bread confiscated by the captain

do in money

1 Isbrant Elbersen, in money 1 Basse Petersen, 1 schepels corn

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1 Wullem Brouer 1 broet van Rinckhouet

7 Van Asselve i lb was vor .

1 Basse Pieterse an gelt genoete

4 Wullem Brouer an gelt genoete

1 Jan Rysen 4 el rue linde, 1 gu el, van

Margriet ....

Van 41 gul van rycklon van myn brou
1 Eysebrant Elbers an gelt genoete
1 Wullem Brouer an gelt genoete .
1 dito 1 broede van Rinckhouet

1 Eysebrant Elberse an gelt genoete

1 Aerre de Vris 1 schcpel maeys

daer is 4 el linde

1661 Ontfanghs der Deyaconi in July.
1 Vry dach in de kerck ver sammel
6 Sondach inde herre avent mal versam.
dito en dubel stuyver ver sammel

4 Marte Post heft groet doet klet ....

dito sey moet vor Cornelia van de Boger betalle
1 gul vor seyn hem en 1 planoks tot seyn doet
kist.

4 Sondach in de kerck versammel ....
1 Sondach in de kerck versammel

16 Sondach in de kerck versammel

1 Van Maetys Stendaem tot almis genoet .

'Cornellis van de Bogert de broer van Teunis Jakobs

is noch debet soe van de broedel overschiet soe
salmen genieten
Daer is noch 1 dubel stuyver.

[table]

1 William Brouwer, 1 loaf bread, from Rinckhout

7 Van Asselvoe \ lb. wax

11 Basse Pietersen in money ....

4 William Brouwer in money ....
1 Jan Rysen, 4 ells coarse linen, 1 gilders per ell,

from Margaret .....
Interest on 41 gilders from my brother
1 Isbrant Elbersen in money ....

1 William Brouwer in money ....

1 do 1 loaves bread from Rinckhout

1 Isbrant Elbersen in money ....

1 Aaron de Vries, 1 schepels corn

There is 4 ells of linen.

Receipts by the Dea<y in July, 1666.
1 Collected in the church on Friday
6 Collected at the communion on Sunday .
do a double stiver also

4 Marte [Martha?] Post had the great pall. .

She must also pay 1 gilders for the winding
sheet of Cornells van de Bogert, and 1 boards
for his eoffin.

4 Collected in the church on Sunday
1 do do do

34 do do do

1 From Matthias Stundam for the benefit of the poor

'Cornells van de Bogert, Tunis Jacobsen's brother, is

indebted to the deacons; if any thing remains of his

personal effects after payment it will come to us.

There is also a double stiver. • 16

[table]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« SebelumnyaLanjutkan »