Serat sari swara: kanggé mulangngaken sesekarran Jawi ing griya tuwin ing pamulangngan mawi titiswara aksara

Sampul Depan

Informasi bibliografi