Seni tembang: reroncen wejangan luhur dalam budaya Jawa

Sampul Depan
Tanah Air, 2006 - 250 halaman
0 Resensi

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.

Isi

SENI TEMBANG DALAM BUDAYA JAWA 1 Fungsi Tembang
1
Suasana Tembang Dolanan
3
Metrum Tembang Macapat
4
Konvensi Tembang Tengahan
9
Bentuk Tembang Gedhe
10
BAB H TEMBANG DOLANAN LAMBANG SUKA CITA
13
GundhulGundhul Pacul
14
Aku Duwe Pitik
15
ikusingDupa
73
ninong
88
TEMBANG MEGATRUH LAMBANG MASA PERPISAHAN
93
Megatruh Anuning
94
Megatruh Prapteng Taman
95
Megatruh Wuluh Gadhing
96
Megatruh Tuhu Tresno
97
TEMBANG POCUNG LAMBANG MASA KESEMPURNAAN 99
101

ButaButa Galak
16
Cep Menenga
17
GajahGajah
18
Kupu Kuwi
19
MenthogMenthog
20
Sinten Nunggang Sepur
22
S wara Suling
23
Tukung
24
TEMBANG MIJIL LAMBANG MASA KELAHIRAN
25
MijUIlirilir
26
Mijil Raramanglong
27
Mijil Uning Unong
28
MijilSekarsih
29
Mijil Bala Lumaris
30
TEMBANG SINOM LAMBANG MASA MUDA
31
Sinom Wenikenna
32
Sinom Palaran
33
Sinom Ginonjing
34
Sinom Grandhil
35
Sinom Para Mudha
36
Sinom Langen Asmara
37
Sinom Bubak Kawah
38
SinomKalulut
39
Sinom Sarjana Martapi
40
Sinom Logondhang
41
Sinom Grandhel
42
Sinom Panggawe Becik
43
Sinom Parijatha
44
45 TEMBANG MASKUMAMBANG LAMBANG CITACITA BESAR
45
Maskumambang Maliwis Putih
46
TEMBANG ASMARADANA LAMBANG MASA OLAH ASMARA
47
Asmaradana Wasita Rini
48
Asmarandana Kaduk Manis
50
Asmaradana Slobog
51
TEMBANG DHANDHANGGULA LAMBANG KEBAHAGIAAN HIDUP
53
DhandhanggulaTlutur
54
Dhandhanggula Rencasih
55
Dhandhanggula Majasih
56
5 Dhandhanggula Baranglaya
57
Dhandhanggula Banjet
58
Dhandhanggula LikSuling
59
Dhandhanggula Turulare
60
Dhandhanggula Padhasih
61
Dhandhanggula Kentar
62
Dhandhanggula Palaran
63
Dhandhanggula Sang Kusuma
64
Dhandhanggula Rerepan Midodareni
65
Dhandhanggula Panebusing Kembar Mayang
66
Dhandhanggula Kanyut
67
BAB Vni TEMBANG KINANTHI LAMBANG TUNTUNAN KEHIDUPAN 71
72
TEMBANG TENGAHAN LAMBANG KESEIMBANGAN
103
Logondhang
104
TebuKasol
105
Puncak Meru
106
Sardula Kawekas
107
Endhel
108
Jiwandana
109
Giwang Kumala
110
Kuswaraga
111
Palugongsa
112
Pangajapsih
113
Kuswarini
114
Rangsang Tuban
115
BremaraUmung
116
Kumadacawi
117
Candrapurnama
118
Tawang Puja
119
Sariretna
120
Sokarini
121
KambangMara
122
Brantaasmara
123
Saradula
124
TEMBANG GEDHE LAMBANG KEAGUNGAN JIWA
125
Pademung Lagu Maos
126
GirisaNataKusuma
127
Manggala Gita
128
Palugon
129
MerakNguwuh
130
RaraTuridha
131
Langen Kusuma
132
Padma Asmara
133
Bangsa Patra
134
NarendraSudibya
135
Kuswalalita
136
H DhadhapMantep
137
Brantasih
138
IrinIrin
139
Banjaran Sari
140
Candra Purnama
141
Citra Mengeng
142
Bremara Krasa
143
Candra Kusuma
144
Sastra Raga
145
Giwang Kusuma
146
Madu Kusuma
147
PIRANTI TEMBANG JAWA
149
BAB XVD IRINGAN TEMBANG JAWA
179
SIMBOLSIMBOL SENI TEMBANG
201
DAFTAR PUSTAKA
243

Informasi bibliografi