Sabilal Muhtadin

Sampul Depan
Pustaka Nasional Pte Ltd, 1 Jun 2013 - 531 halaman

Sebuah kitab tua dalam tulisan Jawi, dalam Bahasa Melayu dan Arab. Mengandungi hukum-hukum Fiqh mengikut aliran mazhab Syafi‘i. Antara yang dibentangkan: Kitab Taharah (Bersuci): Bab Najis dan cara menghilangkannya, Bab Wudhu’, Sebab-sebab Hadas, Bab-bab Mandi, Tayammum, Haidh dan Nifas; Kitab Shalat dan segala yang berhubungan dengan segala macam shalat; Kitab Zakat; Kitab Puasa; Kitab I‘tikaf; Kitab Haji Dan Umrah; Bab Kurban & Aqiqah; kitab Buruan dan terakhir, Kitab Segala Makanan.

[Image Based Fixed Layout]

 

Istilah dan frasa umum

Informasi bibliografi