Kamus bahasa Sunda-Indonesia

Sampul Depan
Carya Remadja, 1994 - 209 halaman
10 Resensi

Dari dalam buku

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

nyieun tempe disebutkeun geus jadi kadaharan sapopoe tempe teh teu hese neanganana hargana murah , tur ngasakanana oge katung bahari naha rek di goreng diageun , di beuleum maha di sambel . cohagna , pikeun urang mah geus di anggap kadaharan rahayat. tapi najan kitu kandungan gizina luhur. tempe teh ngandung protein nabati .
proses nyieun tempe henteu hese, tur pakakas anu di guna keunana oge basajan kacang kedele keueum sangkan jadi bengkah. jeung kumuludna uduh geus kitu , terus diidek dina tolombong bari di banjuran ku cai , pikeun miceunan kuluphudna tea ayeuna mah ngan kari nyeupan we .
Lamun can enya-enya beresih tina kokotor , peupeu jeuh ulah waka diseupan sabab engkena moal bener dina proses ngarangna . tara seutik-seutik dina sakalina nyeupan teh , ngarah teu renced . brus kana wadah gede , kira-kira ukuran dreum . sarta seuneuna bari digelekken.
 

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

naon kumaha di dyeuk mah damang we diditu kumaha

10 resensi sekaligus »

Isi

Bagian 1
2
Bagian 2
3
Bagian 3
4

4 bagian lainnya tidak diperlihatkan

Informasi bibliografi