Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam

Sampul Depan
Gema Insani, 2000 - 143 halaman
 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

Makasih

Isi

PENGANTAR PENERBIT
1
A Sumber Permusuhan
8
Ghazwul Fikri
17
LABELDEMONOLOGI 1 FUNDAMENTALISME
25
Kelahiran Label Fundamentalisme Islam
31
A Kasus
37
Amerika sebagai Sasaran
46
KORBAN DEMONOLOGI 1 GERAKANGERAKAN
60
Partai Rafah Turki
80
K Taliban Afghanistan
87
KORBAN DEMONOLOGI 2 NEGARANEGARA
95
Irak
103
E Pakistan
113
B Dr Hasan Abdullah AtTurabi
121
Abdullah Apo Ocalan
128
DAFTAR PUSTAKA
135

B Jamaah Islamiyah IndiaPakistan
66
F Hizb AnNahdah Tunisia
72

Istilah dan frasa umum

Informasi bibliografi