Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam

Sampul Depan
Gema Insani, 2000 - 143 halaman
 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

Makasih

Isi

DEMONOLOGIISLAM BUKAN DISIPLIN
1
A Sumber Permusuhan
8
Ghazwul Fikri
17
LABEL DEMONOLOGI 1 FUNDAMENTALISME
25
Kelahiran Label Fundamentalisme Islam
31
A Kasus
37
Amerika sebagai Sasaran
46
KORBAN DEMONOLOGI 1 GERAKANGERAKAN
60
Partai Rafah Turki
80
K Taliban Afghanistan
87
KORBAN DEMONOLOGI 2 NEGARANEGARA
95
Sudan 207
102
E Pakistan 223
113
KORBAN DEMONOLOGI 3 AIOTVISAKnVIS
121
AbduUah Apo Ocalan 228
131
INDEKS 239
139

B Jamaah Islamiyah IndiaPakistan
66
F Hizb AnNahdah Tunisia
72

Istilah dan frasa umum

Informasi bibliografi